Panelbro (JPB-T)

Panelbrosystemet fra Janson (JPB-T) ble designet for midlertidig og permanent installasjon, der et brostrekk på opptil 70 meter kreves for arbeid eller generell trafikk. Systemet er bygget opp av modulære standardpaneler.

De separate delene er utformet på en måte slik at de kan settes sammen med ved hjelp av lett verktøy, slik at en panelbro kan monteres på steder som er utilgjengelige for tunge kjøretøyer og tunge kraner.Brosystemet kan utvides med tårn for å oppveie for vertikale høydeforskjeller.

Panelbroene fra Janson ble designet med det formål at de kunne monteres ved hjelp av relativt små verktøy og små kraner. Det er også mulig å sette opp dette brosystemet horisontalt på steder der en kran umulig kommer til. Broseksjonene kan forhåndsmonteres som separate enheter, eller transporteres delvis forhåndsmontert til destinasjonen for broen.

 

JPB T-serie

Løsning
Broer
Type
JPB-T
Modulær feltlengde
3,048m (10ft)
Veioverflate bredde
4.2, 7.4m
Topplag
Stone-chippings
Dekkhøyde inkludert støtte
From 0.85m
Maksimalt fritt spenn
70m
Sikkerhetsrekkverk
Traffic, pedestrian

Janson panelbro (JPB)

  • Brostrekk på over 70 meter
  • For både offentlig transport og anleggsarbeidstrafikk
  • Alternativ for hengslet og kontinuerlig sammenkopling
  • Kan monteres ved hjelp av relativt små verktøy
  • Alternativ for rekkverk
Panelbro

Referanseprosjekter

Platepongtong
Løsning

Platepongtong

Jansons platepongtonger er passende som flytende broer for store arrangementer eller for vedlikeholdsarbeid på vann. Våre koplet platepongtonger er al...
Gangbro (JPB-P)
Løsning

Gangbro (JPB-P)

Jansons broer for lett trafikk er hovedsakelig laget for sykler og fotgjengere. Det er også mulig for kjøretøyer (renovasjonskjøretøyer) å kjøre på de...
Prosjekter

Prosjekter