Klaffebro (JDB)

En nyvinning! Janson klaffebro (JDB) er en provisorisk, modulbasert og bevegelig bro for tett trafikk. JDB ble designet i henhold til gjeldende normer for bevegelige broer i Nederland, og den er enkel å justere i lengde og bredde.

En tilstøtende sykkel- eller gangbane kan enkelt legges til. JDB er egnet for alle lokale veier og fylkesveier, med ett eller to kjørefelt. Brotypen er bygget opp fra broelementer i standard dimensjoner. Konfigurasjonen består av to deler: En landfestemodul og en bevegelig klaff. Begge deler leveres i bredder på 3,5 eller 7 meter. Landfestemodulen har en fast lengde på ca. 12 meter. Klaffedelen har en minstelengde på 12 meter, og den kan forlenges ved å legge til seksjoner på 2 meter for å gjøre den maksimalt 20 meter.

Drivverket på broen er et justerbart hydraulisk system. Et styrehus og en hydraulisk containerenhet er også standardtillegg. Trafikklys og stengsel leveres også som standard. Klaffebroen ble designet med tanke på rask og enkel montering på stedet. Systemet kan selvfølgelig kobles til (og er derfor klargjort for) Jansons standard trafikk- og gangbrobrosystemer.

JDB

Løsning
Broer
Type
JDB
Dropplengde
12, 14, 16, 18 and 20m
Seksjonsbredde
3½, 5, 7 and 7½m
Topplag
Stone-chippings
Maksimalt fritt spenn
20m
Sikkerhetsrekkverk
Type H2
Ekstern gangsti
Available on both sides

Janson klaffebro (JDB)

  • Brolengden på klaffedelen er fra 12 to 20 meter
  • Klaffebro
  • Ubalansert type
  • Rask åpning og lukking
  • Beregninger basert på CC1 og CC2
  • NEN-EN1991-2 og Eurokode LM1
Klaffebro

Referanseprosjekter

Gangbro (JPB-P)
Løsning

Gangbro (JPB-P)

Jansons broer for lett trafikk er hovedsakelig laget for sykler og fotgjengere. Det er også mulig for kjøretøyer (renovasjonskjøretøyer) å kjøre på de...
Platepongtong
Løsning

Platepongtong

Jansons platepongtonger er passende som flytende broer for store arrangementer eller for vedlikeholdsarbeid på vann. Våre koplet platepongtonger er al...
Prosjekter

Prosjekter