Tilgjengelighet over hele verden

Janson Bridging jobber ikke bare med å forbedre tilgjengeligheten i Europa. Men også i resten av verden. Dette gjør vi med vår bussenhet Janson Bridging International.

Fra Ghana til Sri Lanka og fra Surinam til Thailand. Vi er aktive over hele verden. Janson Bridging forstår de lokale behovene og anser det som viktig at enhver person har tilgang til utdanning, sykehus og handel.

Derfor er vi forpliktet - basert på vårt modulære DNA - å levere broer som kan realiseres raskt, effektivt og med hjelp fra lokalbefolkningen. Bare når det er tilgjengelighet, kan det globale velstandsnivået vokse.

Del på:

Prosjektdetaljer

Løsning
Stålbetongbjelkebro
Type
Sri Lanka
Total brolengde
6 - 30 m
Veioverflate bredde
5,5 m
Stålbetongbjelkebro