E18 Anleggstrafikkplattformer

Dagens infrastruktur mellom Lysaker og Ramstadsletta utvides og oppgraderes. E-18 gjennomgår for tiden en større oppgradering som utvidelse til 2 x 3 sammenhengende kjørefelt, 5 kilometer oppgradering av eksisterende vei, eksklusivt kollektivfelt på hele strekningen og sammenhengende hovedsykkelfelt på hele den 5 kilometer lange strekningen.
Ønsket fra det omkringliggende området var å lede lett trafikk (fotgjengere og syklister) trygt over arbeidene som skulle utføres, slik at folk kan fortsette å gå på jobb og barn til skolen. Det var også et ønske om å lede kryssende anleggstrafikk separat fra gjennomgangstrafikken over E18. Janson Bridging kom derfor med en rekke forslag til Statens vegvesen om både to gangbroer og to plattformer for å lede arbeidstrafikken over E18.

Del på:

Prosjektdetaljer

Løsning
Elementbro
Type
JSK
Total brolengde
30 + 16 + 16 meter
Vegbredde
ca 5 meter
Vekt
150 + 155 ton
Design belastning
BK10/60 & SV 12/65
Elementbro