E18 Lysaker - Ramstadsletta gangbro

Dagens infrastruktur mellom Lysaker og Ramstadsletta utvides og oppgraderes. E-18 gjennomgår for tiden en større oppgradering som utvidelse til 2 x 3 sammenhengende kjørefelt, 5 kilometer oppgradering av eksisterende vei, eksklusivt kollektivfelt på hele strekningen og sammenhengende hovedsykkelfelt på hele den 5 kilometer lange strekningen.

Movie of installation


Ønsket fra det omkringliggende området var å lede lett trafikk (fotgjengere og syklister) trygt over arbeidene som skulle utføres, slik at folk kan fortsette å gå på jobb og barn til skolen. Det var også et ønske om å lede kryssende anleggstrafikk separat fra gjennomgangstrafikken over E18. Janson Bridging kom derfor med en rekke forslag til Statens vegvesen om både to gangbroer og to plattformer for å lede arbeidstrafikken over E18.

Del på:

Prosjektdetaljer

Løsning
Gangbro
Type
JPB-P
total length
225 + 143 meter
Veioverflate bredde
3 meter
Topplag
Red porfier minerals anti skid
Vekt
235 + 210 tons
Design belastning
5 kN/m2 + 5 ton Service vehicle
Gangbro