Grønland bru

I byen Drammen, Norge, ble det nødvendig med en ny passasje av de eksisterende jernbanesporene under arbeidet med Bane Nor. De planlegger bygging av 10 km dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, som en del av den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen. Prosjektet er komplekst, med omfattende anleggsarbeider, tverrfaglige tekniske jernbanearbeider og en rekke krevende byggetrinn.

 Janson Bridging ble bedt av SVV om å designe og levere en midlertidig gangbro for å krysse tre jernbanespor med en midlertidig bro.
Janson Bridging har skaffet gangbroene, inkludert ramper, plattformer og spesialutstyr for tetting og lysstolper.

 

https://youtu.be/BLUtUYrWXwQ

 

 

Del på:

Prosjektdetaljer

Løsning
Gangbro
Type
JPB-P
Total brolengde
216 m
Vegbredde
3 m
Egen vekt
216 t
Antall spenn
9
Design belastning
5 kN/m²
Gangbro