Drammen stationI 2020 ble Janson Bridging Norway AS bedt om å utarbeide et teknisk og kommersielt forslag til gangbro over jernbanen og en forbindelsesbro til Drammenselva. Bybrua over Drammenselva skal fornyes og en trygg passasje over elva for fotgjengere måtte få en midlertidig løsning.

 


Janson Bridging utarbeidet to separate gangbroer, som er forbundet ved elvebredden med en spesiell plattform. Det valgte systemet var Janson Panel Footbridge (JPB-p) og trappene og plattformene ble designet for å passe prosjektkravene. Vår klient har installert broene våren og sommeren 2022.

 

Del på:

Prosjektdetaljer

Løsning
Gangbro
Type
JPB-P
Total brolengde
65 m
Veioverflate bredde
3 m
Kapasitet
5 kN/m²
Egen vekt
110 t
Gangbro