28.09.2023

Rask nødbro etter ekstremvær

Rask nødbro etter ekstremvær

Rør, kabler og infrastruktur tåler sjelden effektene av ekstremvær, som stormer, flom og jordskred. Dessverre påvirkes også broer ofte, som kan skades kraftig, noe som kan stenge viktige ferdselsårer uten forvarsel. I slike situasjoner står Janson Bridging klar til å plassere en nødbro. Dermed kan byer og tettsteder raskt bli tilgjengelige igjen for nødetater og vanlig trafikk.

Janson Bridging spesialiserer seg på midlertidige modulære brosystemer. Det nederlandske selskapet plasserer vanligvis disse brosystemene ved en rekke vanlige infrastrukturprosjekter over hele Europa, men Janson Bridging bruker også sin ekspertise i nødsituasjoner forårsaket av ekstremvær, når infrastruktur eller strukturer for biler, syklister, fotgjengere eller jernbanetrafikk skades. Dette var blant tilfelle under den voldsomme flommen i 2021 i deler av Belgia, Tyskland og Nederland.

Beredskapsteam

Hurtighet er av avgjørende betydning i nødsituasjoner. Ikke bare ønsker (de lokale) myndighetene å få i gang den vanlige trafikken igjen så snart som mulig, men en stengt vei eller bro hemmer også nødetatenes arbeid og rednings- og opprydningsarbeidet etter en flom. Det er grunnen til at et internt beredskapsteam hos Janson Bridging begynner å jobbe umiddelbart, så snart (de lokale) myndighetene trenger hjelp. Dette teamet har alle fagfelt som trengs for å bygge en midlertidig nødbro, som teknisk prosjektering, lagerstyring, planlegging og gjennomføring. «Så snart vi blir kontaktet av offentlige myndigheter, sørger våre kolleger i beredskapsteamet for at nødsituasjonen blir prioritert,» forklarer prosjektleder Theo van Duren.

 

Fra befaring til utføring

Spesialister fra Janson Bridging gjennomfører en befaring på stedet i løpet av de første dagene for å fastslå skadeomfanget og identifisere hvilke nødløsninger som kan benyttes. Janson Bridgings broløsninger består av prefabrikkerte stålbroelementer. Broene er modulære, noe som gjør at de kan skreddersys til prosjektet. I tillegg er transport- og løfteoperasjonene relativt lette, og disse nødløsningene kan raskt monteres nesten hvor som helst.

 

Ved valg av riktig nødbroløsning tenker Janson Bridging lenger enn vanlig bruk. Som Theo van Duren sier: «Du vil ikke bare plassere en hvilken som helst bro, du vil ha en løsning som lar all slags trafikk kjøre trygt og komfortabelt. Vi ser også på lastekapasiteten til nødbroen. Når man begynner med gjenoppbygging i et område, krever dette ofte tungt utstyr. Nødbroen må derfor også være i stand til å bære disse høyere belastningene.»

Så snart man har kommet frem til en løsning, installerer Janson Bridging nødbroen. Hele prosessen kan fullføres på noen dager. For eksempel la Janson Bridging en nødbro på bare noen få dager, etter en voldsom flom i Pepinster i Belgia i 2021. «Dette gjorde at trafikken kunne gå som normalt igjen på riksvei N61», forteller Salgssjef for Europa, John Kerkhoff.

 

Lagerbeholdning på strategiske steder

Janson Bridging er en av få brobyggere i Europa som takket være et stort lager av broelementer kan levere svært raskt. Disse lagrene er lokalisert på flere strategiske steder i Europa, slik at de raskt kan transporteres til katastrofestedet. John Kerkhoff forteller videre: «Vi vet nøyaktig hva som er hvor, så vi kan komme i gang raskt. Takket være vår arbeidsmetode og lagerbeholdning kan vi hoppe over design- og produksjonstrinnene.»

 

Hva fremtiden bringer

Det ser ut til at Europa kommer til å stå overfor hyppigere ekstremvær og flommer på grunn av klimaendringer. For å svare på den økende etterspørselen fra offentlige myndigheter, utvider Janson Bridging kontinuerlig sin beholdning av broelementer. «Vi plasserer også disse på flere steder enn vi for øyeblikket har, slik at vi raskt kan etterfylle beholdningen over hele Europa.»

Er du interessert i Janson Bridgings katastrofeløsninger, eller trenger du en nødbro raskt? Ta kontakt med Janson Bridging.Del på: