06.04.2023

Janson Bridging bygger bro mot bærekraft sammen med deg

Janson Bridging har lenge forpliktet seg selv til sirkularitet og bærekraft, i linje med målene for Circular Construction Economy Transition Agenda . EUs handlingsplan for sirkulær økonomi og den siste lovgivningsutviklingen har som mål å gjøre byggesektoren grønnere (inkludert den reviderte EU-forskriften for byggeprodukter). Europa har som mål å være fullstendig sirkulært innen 2050 og Janson Bridging bidrar til dette ved å designe, produsere, montere, demontere og vedlikeholde broer på en mest mulig sirkulær måte. Mens CCETA gir viktige retningslinjer, mener Janson Bridging det er svært viktig å sikre at (midlertidige) broer kan gjenbrukes så mye som mulig på innovative måter. Denne tilnærmingen gjenspeiles i alle livsfaser av våre broer:

 Design
Ved designing av nye brosystemer er det fokus på effektivitet, gjenbruk, resirkulering og oppfyllelse av europeiske krav. «Janson»-bruer skal være både sterke og lette, for å gjøre transporten enklere og mer bærekraftig. Vi anser også rask montering og demontering som svært viktig, ikke bare fordi det sparer tid og penger, men også fordi det reduserer behovet for å bruke tungt utstyr, som store teleskopkraner og lastebiler til en minimal nødvendig tid, noe som reduserer utslippene. I prosjekteringsfasen er det også lagt ekstra vekt på å gjøre inspeksjoner og reparasjoner på «Janson»-bruer enkle. Dette forlenger levetiden betraktelig.

 Produksjon
Under produksjonsprosessen er lokal produksjon av modulære komponenter rettet på å minimere transport og redusere utslipp. Det betyr at en bro som skal brukes i for eksempel Sør-Asia, også produseres så mye som mulig i Sør-Asia. Produksjonsstedet gjør forøvrig ingen forskjell på design eller kvalitet fordi disse er garantert gjennom hele prosessen.

 Installasjon
Ved montering og demontering av broene brukes elektrisk verktøy som minimerer utslipp fra kompressorer og sveisegeneratorer. Det rettes også ekstra oppmerksomhet mot hvilke transportformer og hvilket utstyr som skal brukes. Broløsningene tilberedes så mye som mulig i vårt verksted og transporteres deretter i størst mulige deler, noe som reduserer antall transportoperasjoner. En metode søkes alltid for å fungere så effektivt som mulig med minimal miljøpåvirkning.

 Janson Bridgings midlertidige broer er satt sammen med bolter, muttere og skiver. Dette muliggjør enkel, fullstendig og skadefri demontering av brokonfigurasjonen i demonteringsfasen. Dette gjør at alt broutstyr er fullt gjenbrukbart!

 Utleie
I utleiemodellen er gjenbruk av bruelementer sentralt. Demonterte bruer inspiseres og ved behov repareres og vedlikeholdes disse. Som et resultat er Janson-utstyr alltid klart for gjenbruk. Ettersom minimale deler må skiftes ut i denne prosessen, er midlertidige Janson-broer mer enn 95 % gjenbrukbare.

 Resirkulere
Dersom gjenbruk av de leide bruene ikke lenger er mulig på noen måte, kan delene tilbys som skrap. Et anerkjent stålproduksjonsselskap i Europa, som Janson Bridging kjøper sitt nye stål fra, bruker 100 % skrap i sine smelteverk for å lage nytt stål igjen. Dermed er sirkelen komplett igjen.

 Hvordan kan en klient gi sitt sirkulære bidrag?
Vil du også bidra til å redusere karbonpåvirkning og sikte på gjenbruk?

Kanskje da bør avhør av markedet fokusere mer på allerede eksisterende eiendeler. Utformingen av et nytt prosjekt bør fokusere mer på gjenvinnbarhet, både av de midlertidige og nybygde komponentene, og det bør tas et klart valg for materialer som er resirkulerbare eller gjenbrukbare. Kombiner dette med den modulære ideen og la standardisering styre designet. Disse prinsippene kan være de første skrittene mot sirkularitet og redusert miljøpåvirkning.

 For mer inspirasjon, ta også en titt på

https://research.tue.nl/en/publications/industrial-flexible-and-demountable-ifd-building-technology

IFD Building Technology - Industriell, fleksibel og demonterbar (tekstet) - YouTube

www.Jansonbridging.com

Del på: