RoRo flytekai

RoRo-systemet (roll-on-roll-off) fra Janson Bridging gjør lasting og lossing fra skip mye enklere i havner med endringer i tidevannet. RoRo-systemene fra Janson kombinerer fordelene ved våre ulike smarte produkter, ved å kombinere våre modulbaserte pongtonger med et brosystem mellom land og pongtongøyen.

Ved å bruke våre ulike modulbaserte produkter, kan RoRo-skip lages for utallige situasjoner i samsvar med lokale forhold, og som tar hensyn til endringer i tidevannet, flom, vindstyrke og det nødvendige lossesystemet til skipene. RoRo-skip fra Janson ble utviklet i henhold til internasjonale standarder, og oppfyller gjeldende internasjonale sertifiseringer. Leie med intensjon til å kjøpe er også en mulighet.

Roro-serie

Løsning
Pongtonger
Veioverflate bredde
10½m
Kapasitet
Standard according to Eurocode LM1
Brolengde
30m

RoRo Ferjekai

Løsning
Pongtonger
Seksjonslengde
21 + 3 m
Vegbredde
5 m
Seksjonshøyde
0,45 m
Kapasitet
According to Eurocode LM1

RoRo-skip fra Janson

  • Nødsituasjoner, provisoriske og semi-permanente applikasjoner
  • Basert på standardmoduler
  • Mulighet for en rekke konfigurasjoner
  • Designalternativer basert på ulike standarder
  • Leie, lease eller kjøp er mulig
RoRo flytekai

Referanseprosjekter

Ferjekai Breivoll
Prosjekt

Ferjekai Breivoll

The first project with this new lay-out has been installed in Breivoll, Norway.
Ulvenkrysset (E6) midllertidige Gangbro Oslo
Prosjekt

Ulvenkrysset (E6) midllertidige Gangbro Oslo

An existing footbridge crossing the E6 in Oslo, had to be replaced with the re-use of existing supports and with the same lay-out as the existing brid...
Broer
Løsning

Broer

Produktspekteret fra Janson Bridging omfatter forskjellige og gjennomført pålitelige brosystemer. Alle brosystemene er utviklet i egen regi og videreu...