Vilkår og betingelser for bruk

Internettbrukere kan bruke tjenestene på Janson Bridgings nettsted(http://www.jansonbriging.nl)gratis.

Når du bruker Janson Bridging-nettstedet, samtykker du i Janson Bridgings bruksvilkår.

Immaterielle rettigheter

De immaterielle rettighetene for programvare, tekst, bilder og/eller lydfiler på nettstedet til Janson Bridging, eies av Janson Bridging. Kopiering, distribuering og publisering av programvare, tekst, bilder og/eller lydfiler fra Janson Bridgings nettsted er bare tillatt med uttrykkelig forhåndstillatelse og skriftlig samtykke fra Janson Bridging.

Skriftlige forespørsler skal sendes til Janson Bridging, info@jansonbridging.nl.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om Janson Bridgings nettsted kontinuerlig holdes oppdatert, gir Janson Bridging ingen garanti for at innholdet på Janson Bridgings nettsted er komplett, nøyaktig eller tidsriktig.

Janson Bridging kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som skylles bruk av Janson Bridging-nettstedet, eller for

Modifikasjoner

Innholdet på Janson Bridgings nettsted oppdateres regelmessig. Janson Bridging forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet når som helst, med umiddelbar virkning og uten forvarsel.

Sist modifisert 8. januar 2016.

Share