Tjenester

Finans

Du har valgt en løsning fra Janson Bridging. Deretter er spørsmålet hvordan dette skal passe inn i prosjektet ditt, økonomisk sett. Vil du leie, kjøpe eller ellers dra nytte av broen, pontongen, RoRoen eller fergen? Du kan selvsagt benytte deg av dine egne ressurser, eller du kan kontakte banken eller finansinstitusjonen din. Men du kan også la Janson Bridging delta i prosessen, og overlate finansieringen til oss. De siste par årene har vi ved flere anledninger opplevd at finansiering og utnytting av store prosjekter kan være sammensatt og tidkrevende. Derfor kan vi også tilby kundene våre en løsning på dette området.

Neste 


Teknikk

Tilstrekkelige løsninger i henhold til spesifikasjoner, standarder og forskrifter. Det kan godt hende at du allerede har et ferdig prosjekt, i form av en bro, pontong, RoRo eller ferge, i tankene. Eller du kan ha formulert et større problem, der løsningen er et produkt fra Janson Bridging. I begge tilfeller finner du garantert større verdi i vår ingeniøravdeling.

Neste 


Sikkerhet og katastrofehjelp

Klimaendring utgjør en fare for mennesker og samfunn verden over. Hvis vi ikke gjør noe, vil verden stå ovenfor alvorlige konsekvenser, for eksempel kamp om vann, mat og naturressurser, sultkatastrofer og langt flere flyktninger. For å hindre at problemene blir ikke-reversible, må vi handle raskt. Som et av verdens største bro-selskaper tar Janson Bridging ansvar. Vår nyopprettede avdeling Janson sikkerhets- og nødhjelpstjenester tilbyr bred erfaring og ekspertise til militære og sivile sikkerhetsorganisasjoner verden over. Vårt mål er å bidra til en bedre verden.

Neste 

Share