Koplingspontonger

Jansons koplingspontonger er laget for å kunne transporteres med vanlige lastebiler. De senkes ned i vannet med telekraner, og de øvre koplingene fungerer som løfteører. Så snart de er i vannet kan pontongene enkelt og raskt koples av to ingeniører, uten mekanisk hjelp, med et effektivt designet koplingssystem. Ved å bruke et stort utvalg av tilleggsutstyr, som f.eks. gangveier, påler, fendere, spud legs osv., kan Jansons koplingspontonger gjøres enda mer fleksible.

Pontongene er laget av solide, sveisede generelle stålrammer, utstyrt med en 6 mm tykk dekselplate, en 10 mm tykk forsterket dekkplate og en 8 mm tykk forsterket basisplate. Lenkene er laget for å kunne motstå 20 tonn i hver retning. Utvendige motorer, pontonger og vinsjer er tilgjengelige for plattformenes bevegelser. Spesielle styringselementer kan brukes til å øke stabiliteten og platestørrelsen, med minimalt antall pontonger for bruksområder der økt flyteevne ikke er nødvendig. Jansons koplingspontonger finnes i tre ulike høyder: 1,00, 1,50 og 2,00 meter.

Share