Komposittbroer

Fiberforsterkede komposittbroer

Den teknologiske utviklingen innen fiber-forsterket plast de seneste årene har vært enorm. Broer, produsert helt og holdent fra komposittmaterialer, samt hybridkonstruskjoner (stålbroer med fiberglassforsterkede dekk)

Ulike teknikker

Komposittbroer og komposittbrodekk kan produserer med en vakuuminjeksjonsprosess (VARTM). Dekk til sykkel- og gangbroer produseres med pultrusjon, ekstrusjon og intrusjon. Dette har medførst bruksområder for broer som ikke har vært mulig inntil helt nylig. Og med svært attraktive investeringer, både med tanke på kostnad per leveår og i forhold til broer av stål og sement. Våre komposittbroer og -pontonger er uttrykkelig bevis.

Fordelen med komposittbroer

Man kan si mye om dfordelene med de mange mulighetene ved broer og pontonger som er bygget med fiberglassforsterket plast. Vi diskuterer gjerne de mange mulighetene med deg. Men for å gi det en idé om fordelene, har vi laget et sammendrag av de viktigste punktene.

Lettvekt
Lettere fundament Lavere transport- og installasjonsutgifter

Miljøvennlig
Tre ganger mindre skadelig for miljøet enn stål og betong, ingen utslipp under produksjonsprosessen

Vedlikeholdsfri
Ingen tekniske behov for å opprettholde hovedkonstruskjonen

Slitesterke
Beregnet livssyklus på over 100 år

Sikker
Materialet overholder de strengeste krav til brannsikkerhet, er i seg motstandsdyktig mot materialtretthet og mange ganger sterkere enn stål og betong

Kostnadsbevisst
Konkurransedyktig med stål og betoong, og rimeligere basert på beregning av kontant nettoinvestering

Skreddersydd design og fleksibilitet
Hver komposittbro fra Janson Bridging kan leveres med skreddersydd design og utføring. Rekkverkene, sliteoverflaten og broens utseende kan utføres i henhold til dine kriterier. Spennet, bredden, bjelkehøyden og lastekapasiteten kan velges uten begrensninger. Du trenger heller ikke spesialfasiliteter for å bekrefte rekkverkene og overflaten av broen. Resultatet er en slående, solid og svært slitesterk bro, med en unik stil.

Share