Events Bridges

Janson Bridging eventbroer

Janson Bridging er utleier og forhandler av standard modulære brosystemer for tungtransport og passasjertransport i hele Europa. De ansatte i filialene våre kjenner landets lover og regler, og tar hensyn til disse i rådgivningsprosessen, slik at du aldri vil oppleve overraskelser når du søker om tillatelser. Broløsningene kan brukes som konstruksjonsbroer, eventbroer og trafikkbroer. Takket være alltidigheten til brosystemer med standardmoduler og løsninger, finnes det alltid en løsning for deg.

Janson Bridgings eventbroer består av smarte modulsystemer der konstruksjonstiden og belastningen på omgivelsene er begrenset til noen få timer. Det kan opprettes et bakkenivå eller eget nivå ved bruk av variable støttetårn.

Trapper

Alle trapper er tilgjengelige i to utgaver: En bratt trapp på 40 grader, eller en mindre bratt trapp på 25 grader.

Folkemengdekontroll:
Konfigurasjonen og gangbredden på en gang- eller sykkelbro skal samsvare med forventet antall personer som skal krysse den. Derfor leveres Janson Bridgings event-broer i standard broelementstørrelser 2, 2 ½ og 3 meter i bredden. Ved å bruke ulike typer brosystemer er det også enkelt å ordne større bredder.

Lovgivning:
Det finnes gyldige forskrifter om (midlertidige) konstruksjoner siden juni 2014. Reguleringen er inkludert i N-EN 1090, og gjelder også for (midlertidige) brosystemer. Konsekvensklassen og utføringsklassen til den (midlertidige) broen er et viktig vilkår. Janson Bridgings modulære brosystemer leveres i henhold til N-EN 1090. I tillegg tilbyr Janson Bridging broene sine i henhold til siste versjon av NEN-EN 1991-2 (EUROCODE) Testing av stålbjelkeoverbygg, i samsvar med NEN-EN 1993-2 (også nyeste versjon).

Teknikk:
Janson Bridging har sitt eget ingeniørfirma, der alle varianter og spesialkrav kan imøtekommes. Broløsningen leveres med en tegning i 2D eller 3D. Utregningen som medfølger viser hvor sterk broen her, hvor og hvordan samspillet mellom krefter i broen forekommer, og hvorvidt den samsvarer med den foreskrevne standarden. Hvis det kreves tillatelse, er denne informasjonen tilstrekkelig.

Reklame:
Det er absolutt mulig å legge ut meldinger på eventbroene. De midlertidige eventbroene kan tildekkes fullstendig eller bare delvis med plater eller stoff med meldingen eller reklamen din på. Janson Bridging kan hjelpe deg med å velge, levere og påføre materialene.

 • uploads/tx_imagecycle/5227_Marathon_Amsterdam__14__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Bloesemtocht_2015_montage_002_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/bloesentocht_2_x_33mtr_11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Dam_tot_damloop_12.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Giro_d_Italia__17__11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Koninginnedag_Amsterdam01_11.gif
 • uploads/tx_imagecycle/Koninginnedag_Amsterdam_34.gif
 • uploads/tx_imagecycle/Koninginnedag_Amsterdam_35.gif
 • uploads/tx_imagecycle/Koninginnedag_Amsterdam_36.gif
 • uploads/tx_imagecycle/Oktoberfeste_dongemond_2015_11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/P1000281_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/twee_bruggen_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Untitled1_11.png

Share