Panelbroer

Jansons panelbro ble utviklet for å yte bedre enn de panelsystemene som da var tilgjengelige på markedet, ved å levere ytterligere fleksibilitet i konstruksjonsmetodene, slik at antall komponenter og verktøy kunne minimeres, lagermetodene ble mer fleksible, tretthetsresistensen ble høyere, sikkerhetsmarginene ble høyere, tillatt høy last ble bedre, kontainerisering ble optimert, og systemet kunne brukes for jernbaner, med fleksibel dekkapasitet og dekktyper, og bruk av tilgjengelige standard-festeinnretninger. Enkelt- eller flerfagsbroer kan monteres med vanlig utstyr og verktøy.

Jansons panelbroer er et modulsystem der de grunnleggende komponentene, modulære rektangulære paneler med en lengde på 3,048 m, festes og boltes sammen, slik at de utgjør broens langsgående fagverk.

Fagverkene kan monteres i flere konstruksjoner, slik at de utgjør bærebjelker hvis styrke er egnet til spennet og lasten til hver enkelt bro. Tverrstengene som bærer trafikkdekkene er plassert mellom de langsgående fagverkene, og finnes i tre ulike bredder. Standard dekkenheter finnes i 6 ulike kapasitetstyper og skrus rett på tverrstengene.

 • uploads/tx_imagecycle/5469_JPB_ped_Hardinxveld__5__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/5469_JPB_ped_Hardinxveld__22__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/5469_JPB_ped_Hardinxveld__31__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Bergamo_5434_JPB__26__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Bergamo_5434_JPB__69__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Bergamo_5434_JPB__72__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/BRIDGE_PANEL_4_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/DSC02548_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/DSC02559_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/DSC04647_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/DSC05417_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Vohburg_JPB__64__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Vohburg_JPB__105__11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Vohburg_JPB__107__11.JPG

Share