Gangbroer

Salg og leie av gangbroer

Janson Bridgings gangbroer bruker standard støttematerialer (bjelker) og trapper. Disse fotgjengersystemene har derfor blitt bruk i en årreke ved flere velkjente eventer, som f.eks. Nijmegen Four Day og North Sea Jazz Festival. Janson Bridging har to typer gangbroer: panelgangbroen og gangbroen med fagverksbjelker.

Jansons panelgangbro {JPB Ped}

Jansons panelbrosystem for fotgjengere (kode JPB-Ped) er laget for midlertidig og permanent bruk der det trengs lett trafikkerte broer med et spenn på opptil 61 meter. På steder der telekraner ikke kommer til, kan broene oppføres med en vanlig utkrager. Montering av broen kan utføres under oppsyn av en erfaren broingeniør. Enkelt- eller flerfagsbroer kan monteres med vanlig utstyr.

Jansons panelgangbro er designet md minimal konstruksjonsbredde, som kan transporteres til konstruksjonsstedet fullstendig forhåndsmontert per aksel. Hver enkelt brobue festes sammen, til broen når ønsket lengde. Buene kan forsterkes på ulike måter, slik at de fagverksbjelker hvis styrke er egnet til spennet og lasten som kreves. Spesialdesignede «U»-formede tverrstenger forbindes med fagverkssøylene med nagler. Med vindbeskyttelse, et dekk for fotgjengere og gjerde for fotgjengere utgjør de en stabil broenhet. Broen leveres i tre standard dekkenheter, 2, 2,5 og 3 meter.

Janson fagverkverksbro for fotgjengere (PSB Ped)

Jansons fagverksbro for fotgjengere (kode PSB Ped) er laget for midlertidig og permanent bruk for gangbroer med et spenn på opptil 48 meter. Fagverksbroen for fotgjengere er et modulsystem, og lengdene på feltene er laget med standard utskiftbare komponenter i modulfelt på 4,0 meter. Alle komponentene boltes sammen med standardfester.

Sperrene kan konfigureres i flere konstruksjoner, slik at de utgjør bærebjelker hvis styrke samsvarer med spennet og lasten til hver enkelt bro. Tverrbjelkene som fotgjengerdekkene er festet til, posisjoneres mellom sidebjelkene. Fotgjengerrekkverket kan festes på innsiden av bjelkene. Broen leveres i tre standard dekkenheter

Share