Fagverksbroer

Jansons fagverkbrosystem (kode PSB) er en bro som er ment for permanent bruk og som ble spesielt utviklet for rurale områder, der det finnes begrenset infrastruktur og transportfasiliteter, for nødstilfeller (flom, jordskjelv) og for fredsbevarende operasjoner.

Broens utvendige utseende, kombinert med en konstruksjon i høy kvalitet, gjør at dette brosystemet er et stadig mer populært alternativ for permanente løsninger i utviklingsland.

Broen har en praktisk design og krever bare et begrenset antall komponenter. De nødvendige komponentene kan transporteres med lette kjøretøy, håndteres manuelt og kan lagres i kontainere. Fullstendig oppføring for hånd, uten bruk av kraner, er en viktig egenskap ved Jansons fagverksbrosystemer. Montering av broen kan utføres med ufarglært arbeidskraft, under oppsyn av en erfaren ingeniør. Broen kan oppføres med vanlige utkragermetoder, eller løftes med en telekran. Enkelt- eller flerfagsbroer kan monteres med vanlig utstyr.

Jansons fagverksbro er et modulært system med langsgående fagverkssøyler som er bygget med utskiftbare standardkomponenter med moduler med en lengde på 4,0 eller 6,0 meter.

Alle komponentene boltes sammen med standardfester. Under produksjon utføres det minimalt med sveising, slik at materialtrettheten minimeres. Fagverkene kan konfigureres i flere konstruksjoner, slik at de utgjør bærebjelker hvis styrke er egnet til spennet og lasten til hver enkelt bro.

Tverrstengene som bærer trafikkdekkene er plassert mellom de langsgående fagverkene, og finnes i tre ulike bredder, i inkrementer på 0,25 meter. Standard dekkenheter finnes i ulike kapasitetstyper og skrus rett på tverrstengene.

 • uploads/tx_imagecycle/Gorinchem_Haarbrug_PSB_voetgangers_I_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Gorinchem_Haarbrug_PSB_voetgangers_II_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Gorinchem_Haarbrug_PSB_voetgangers_III_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Gorinchem_Haarbrug_PSB_Voetgangers_IX_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/para_48_PSB-HD_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/para_64_PSB-I_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/para_71_PSB-I_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/para_75_PSB-I_11.JPG
 • uploads/tx_imagecycle/Suriname_PSB_3_x_75m__19__11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Suriname_PSB_3_x_75m__37__11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Suriname_PSB_3_x_75m__113__11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Suriname_PSB_3_x_75m__117__11.jpg
 • uploads/tx_imagecycle/Suspension_PSB_Bosnia_12.jpg

Share