Broer

Janson Bridgings leveringsprogram inneholder en rekke ulike brosystemer. Alle produkter fra Janson Bridging er designet og utviklet in-house. De midlertidige modulære brosystemene består av platebjelkesystemer som kan koples på langs eller på tvers, bjelkebrosystemer med lavprofilkopling, skreddersydde brosystemer og tilpassede og hybride panelbrosystemer. Alle broløsningene kan leveres og monteres i samsvar med målene spesifisert av kunden, fra lette sykkel- og gangbroer til tunge trafikkbroer med store spenn på mer enn 100 meter. Alle produkter leveres med tilhørende tekniske tegninger, de nyeste Eurocode-beregningene og CE-sertifisering.


Bjelkebroer

Jansons bjelkebroseksjoner (kode JSK) er designet for midlertidig og permanent bruk i situasjoner der det trengs broer med kort spenn på opptil 21 meter, for generell trafikk. Det spesielle koplingssystemet og de integrerte løfteørene betyr at forhåndsmonterte broer fra janson Beam kan monteres raskt, slik at du sparer tid og penger. Broenes lave profil reduserer behovet for lange påkjørselsramper. Janson Beam-broer er et perfekt system for oppføring over veier og vannveier når kapasiteten til en eksisterende bro midlertidig er utilstrekkelig. Janson Beam-broen samsvarer med Eurocode.

Neste 


Platebjelkebroer

Jansons platebjelkebroer (kode JSB) er laget for midlertidig eller permanent bruk, spesielt på områder med mye trafikk, der det krever frispenn på opptil 40 meter. Jansons platebjelkebroer er utviklet og produsert for å kunne konstrueres raskt og enkelt. Broseksjonene transporteres til anleggstedet, løftes på plass og boltes fast, slik at det konstrueres en komplett bro med minimal konstruksjonstid. Seksjonene kan kobles sammen på langs eller på tvers, og det finnes et stort utvalg av spenn og veibredder.

Neste 


Panelbroer

Jansons panelbrosystem (kode JPB-Ped) er laget for midlertidig og permanent bruk der det trengs lett trafikkerte broer med et spenn på opptil 122 meter for lettrafikk. Systemet er basert på det originale Bailey-brokonseptet og bruker fagverkssøyler satt sammen av modulære paneler. De enkelte komponentene er designet for å konstrueres med lette verktøy, slik at panelbroen kan installeres på anlegg som ikke er tilgjengelige for tunge kjøretøy og tunge kraner.

Neste 


Fagverksbroer

Jansons fagverkbrosystem (kode PSB) er en bro som er ment for permanent bruk og som ble spesielt utviklet for rurale områder, der det finnes begrenset infrastruktur og transportfasiliteter, for nødstilfeller (flom, jordskjelv) og for fredsbevarende operasjoner. Broens utvendige utseende, kombinert med en konstruksjon i høy kvalitet, gjør at dette brosystemet er et stadig mer populært alternativ for permanente løsninger i utviklingsland.

Neste 


Gangbroer

Jansons utvalg av modulære gangbroer består av to systemer: Jansons gangbrosystem med paneler og Jansons gangbrosystem med fagverksbjelker.

Jansons panelbrosystem for fotgjengere (kode JPB-Ped) er laget for midlertidig og permanent bruk der det trengs lett trafikkerte broer med et spenn på opptil 61 meter. På steder der telekraner ikke kommer til, kan broene oppføres med en vanlig utkrager.

Jansons fagverksbrosystem for fotgjengere (kode PSB-Ped) er laget for permanent bruk der det er behov for gangbroer med et spenn på opptil 48 meter. Fagverksbroen for fotgjengere er et modulært system med langsgående fagverkssøyler som er bygget med utskiftbare standardkomponenter med moduler med en lengde på 4,0 meter. Alle komponentene boltes sammen med standardfester.

Neste 

Share